Lương Bằng Quang > 예술

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

예술

월어 Lương Bằng Quang

youtube Lương Bằng Quang ft. Thu Thủy Anh Tin Mình Đã Cho Nhau Một Kỷ Niệm

본문

Con Đường Tôi Đi, 2006.
Lương Bằng Quang ft. Thu Thủy - Anh Tin Mình Đã Cho Nhau Một Kỷ Niệm,

Lời bài hát

Lần đầu tiên thấy em, chỉ muốn em thật gần
Ghé chào em thôi, mong niềm vui hiện lên môi xinh
Lần đầu tiên nắm tay
Anh không tin ngón tay từ em yêu lại vuốt ve, níu đôi bàn tay anh.

Cho đêm nay khi vầng trăng lên cao rồi
Mình em ngây ngô mong chờ ánh nắng mai
Đang vu vơ đang hình dung trên con đường mình tay nắm tay.

[ĐK:]
Có một ngày
Anh quên đi thời gian trôi dần
Tay cầm tay nhau
Anh quên đi mình đang nơi đâu
Qua từng nẻo đường
Nhưng trong tim mình nhớ ra em một thiên thần.

Có ai ngờ
Anh chưa tin vào đôi tay này
Trong tình yêu
Ôm em ngay ngày ta quen nhau
Như một giấc mộng
Nhưng anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm
Sẽ mãi mãi không quên được em.

페이지 정보

profile_image
작성자 Hyun
댓글 0건 조회 131회 작성일 22-06-05 12:14

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

회원로그인

회원가입

사이트 정보

회사명 광진산업 주소 인천광역시 중구 송월로 1-6
사업자 등록번호 610816-1 대표 현재호 전화 010-8126-3111 팩스 010-5392-3111
통신판매업신고번호 광진구1호 개인정보 보호책임자 현재호
부가통신사업신고번호 12345호

공지

  • 게시물이 없습니다.

접속자집계

오늘
49
어제
45
최대
508
전체
5,106
Copyright © 소유하신 도메인. All rights reserved.